VANLIGE SPØRSMÅL

Godt å vite: I vår liste over vanlige spørsmål finner du svarene på de viktigste spørsmålene om produktene våre. Velg produkttypen du er interessert i.

Den tekniske sikkerheten i plattformen CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE har blitt forbedret.

Derfor ber CONCORD alle kunder som har en CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE om å ta kontakt med sin CONCORD-distributør for å få gjennomført en gratis kontroll av deres ISOFIX-BASE og eventuelt få den oppdatert.
Både bilputer og barneseter bør brukes som barnesikring i bilen for barn under 12 år eller opptil en kroppshøyde på 150 cm.
Det finnes totalt 4 grupper barneseter som deles inn i henhold til fastsatte kroppsegenskaper. Babyseter settes alltid med ryggen mot kjøreretningen og egner seg for barn med en vekt på opptil 13 kg (gruppe 0+). Ved hjelp av dette systemet kan de minste barna sitte svært trygt i bilen. Setet må skiftes ut når babyens hode stikker opp over setet eller når babyen når en vekt på 13 kg.

Den neste gruppen er gruppe I. Den omfatter sikringssystemer for barn med en vekt mellom 9 og 18 kg (opptil ca. 4 år).

Disse setene kan festes i bilen enten med bilens sikkerhetsbelte eller med Isofix-systemet. Barnet holdes trygt på plass av et system med seler som er integrert i setet.

Selene skal justeres slik at de sitter så stramt som mulig for å unngå overbelastning på grunn av tap av sikkerhetsbelteeffekt. Barnesetet bør være så godt festet i bilen som mulig.

De fleste av disse barnesetene gir muligheten til å velge mellom en mer opprett og en mer tilbakelent posisjon for barnet.

I de neste gruppene, gruppe II og III (fra 15 til 36 kg, ca. 3 til 12 år) finner man hovedsakelig de såkalte beltestolene med rygg og hodestøtte. Med dette systemet festes barnet med et vanlig trepunkts sikkerhetsbelte. Derfor må man alltid sørge for at sikkerhetsbeltet ligger rett over barnets skulder, og at barnet ikke støtter seg på sikkerhetsbeltet når det sovner. I tilfelle barnet beveger seg bør man alltid trekke i skulderselen slik at den automatiske innrullingsmekanismen holder den stram. Disse systemene egner seg bare for barn over ca. 4 år. Sitteputene bør ha åpninger for hoftebeltet slik at sikkerhetsbeltet kan føres gjennom disse og hindres i å skli opp til mageområdet i en eventuell ulykke.
Resultatet av tester kan brukes til orientering når man skal kjøpe barnesete. Ettersom ikke alle barneseter passer i alle biler, anbefales det å gjennomføre en prøvemontering av setet, med barn, i bilen. Når det gjelder systemer som monteres bakovervendt (f.eks. babyseter) må man kontrollere at bilens sikkerhetsbelte er langt nok. Det er et godt råd å gjennomføre en prøve hos en spesialforhandler, for feil bruk eller funksjon kan ha store negative konsekvenser for sikkerheten. Barneseter skal være godkjent i henhold til de nye europeiske sikkerhetsreglene ECE 44/04, eller i det minste ECE 44/03.
Brukte barneseter kan brukes på nytt uten problemer, så sant man forsikrer seg om at de ikke er skadet, og at de har bruksanvisning og kvalitetsstempel. Både strukturen til setet og selve setet (ta av trekket!) skal være uten sprekker, deformeringer eller brudd. Seler og remmer skal heller ikke ha rifter, synlig slitasje eller løse kantsømmer. Disse barnesetene kan dessuten ha usynlige feil eller skader. Derfor anbefales det ikke å kjøpe brukte barneseter.

Brukte barneseter skal også oppfylle de europeiske sikkerhetskravene ECE R 44/03 eller de gjeldende ECE R 44/04 (som bevis på dette må de ha en oransje testetikett med et nummer som begynner på 03 eller 04), ettersom de må ha bestått testkriteriene for den tidligere versjonen ECE R 44/02 med god margin. Et godt råd: Kjøp bare brukte barneseter fra personer som du kjenner, ettersom du da lettere kan undersøke hvordan det er blitt brukt, og om det eventuelt er brukt på feil måte.

Fra 8. april 2008 kan man i Tyskland ikke lenger bruke gamle barneseter som ikke har godkjenningsmerke med minimum europeisk sikkerhetsstandard ECE R 44/03 eller ECE R 44/04. Barneseter med eldre godkjenningsmerker kan ikke brukes etter denne datoen.
Den sikreste plassen for barn i bil, er baksetet. Det beste er å bruke plassen på høyre side eller i midten, ettersom man da alltid kan sette inn og ta ut barnet på fortausiden. I biler som er utstyrt med kollisjonsputer, er det absolutt nødvendig å ta hensyn til anbefalinger og advarsler fra bilprodusenten. Disse finner man i bruksanvisningen, og kan være forskjellige fra bil til bil.
Som grunnregel i biler utstyrt med kollisjonspute for passasjeren skal barneseter som bakovervendt ikke plasseres i passasjersetet foran i bilen. En kollisjonspute som aktiveres ville kunne skyve babystolen og dermed forårsake alvorlig skade eller død for barnet.

Barneseter som plasseres forovervendt kan i de fleste tilfeller monteres i passasjersetet foran. Men i så fall må passasjersetet være skjøvet så langt bakover som mulig. Det finnes imidlertid produsenter som forbyr at setene plasseres i passasjersetet foran for å unngå enhver eventuell fare for barnet forbundet med kollisjonsputens funksjon. Derfor bør man alltid følge og ta hensyn til advarslene og instruksjonene i bruksanvisningen for både setet og bilen ved montering av barneseter.

Den tyske bilistorganisasjonen ADAC anbefaler å bruke baksetene av hensyn til barnas sikkerhet. Bare i unntakstilfeller bør man vurdere å bruke passasjersetet foran til barn (f.eks. for å kontrollere spedbarn hvis det ikke er flere personer i bilen). I så tilfelle er det obligatorisk å kople ut passasjerens kollisjonspute.

Hvis bilen er utstyrt med sidekollisjonsputer, er det viktig å kontrollere at barna ikke lener hodet mot området der kollisjonsputen vil utfolde seg, for eksempel når de sover. For å unngå dette har barneseter soveposisjoner eller tilbehørsputer. Man må også passe på at det ikke befinner seg gjenstander som klær, leker osv. i området mellom barnesetet og kollisjonsputens deksel.
Man bør i utgangspunktet forholde seg til vektopplysningene på kvalitetsstempelet på barnesetet. Det er imidlertid viktig at barnets hode støttes opp av setet, og at det aldri stikker opp over setet. Når det gjelder babystoler er dette siste kriteriet svært viktig, ettersom små barn på grunn av fare for overbelastning ikke bør bruke et sete som er montert forovervendt for tidlig. Tilstrekkelig beinplass for barnet har lavere prioritet.
Beltelåsen på barneseter må være laget slik at de ved en eventuell ulykke kan åpnes av personer som kommer for å hjelpe, slik at barnet kan tas ut av bilen hurtig. Det vil si at låsen må være markert med en kraftig rødfarge, og at kraften som trengs for å åpne låsen ikke må være over et visst nivå. Dette gjør imidlertid at det er mulig for barnet å åpne låsen selv. Hvis dette skjer må man forklare barnet at bilen bare kan kjøre når beltelåsen er lukket. Det kan være man må gjenta denne «opplysningen» noen ganger. Barnet må lære at det ikke må åpne beltelåsen. Det gjelder også når bilen står stille.
Om vinteren har barna ofte på seg tykke vinterjakker eller vinterdresser når de sitter i bilsetet. 

Dermed er det fare for at selen ikke sitter tett nok inntil kroppen, og at selen derfor glipper, noe som åpenbart er farlig. Spesielt hvis skulderselene sklir av skuldrene eller hoftebeltet sklir opp på magen er det stor fare for at det oppstår store skader ved en eventuell ulykke.

Den tyske bilistorganisasjonen ADAC anbefaler derfor å ta av barnas vinterjakker så sant det er mulig, og legge en vinterdress eller jakke over barnet når det sitter trygt fastspent i en kald bil. Uansett må selene strammes så godt som mulig rundt barnets kropp.
Følg instruksjonene om flekker som du finner i barnesetet bruksanvisning. Trekkene blir naturlig slitt avhengig av hvor lenge og hvor mye de brukes, og må skiftes ut av og til. 

Husk at trekket spiller en svært viktig rolle når det gjelder godkjenningen av strukturtypen. Derfor må man alltid bruke et originaltrekk. Både originaltrekkene og tilbehør til CONCORDs barneseter kan kjøpes hos spesialforhandlere.
Etter en ulykke må barneseter skiftes ut eller sendes til produsenten, sammen med en ulykkesrapport, for kontroll.
Bruksanvisningen kan lastes ned fra www.concord.de. Hvis du ikke finner bruksanvisningen du er ute etter her, ber vi deg ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet.
Hvis du trenger reservedeler til barnesetet ditt, kan du kontakte en spesialforhandleren din og vise kjøpsbeviset. Hvis det er nødvendig med reparasjon, vil spesialforhandleren sende setet til produsenten.
Garantiperioden starter på kjøpsdatoen. Garantiens varighet avhenger av den lovfestede garantiperioden i landet der sluttkunden bor (i Tyskland: 24 måneder).
Hvilken type europeisk sikkerhetsstandard et bestemt barnesete oppfyller, kan man se av det åttesifrede godkjenningsnummeret som står på den oransje ECE-etiketten. Dette nummeret begynner med den aktuelle endringsfasen for den europeiske sikkerhetsstandarden (03..., 04...). Hvis godkjenningsnummeret begynner med 03..., dreier det seg om et barnesete som følger standarden R 44/03. Hvis det begynner med 04..., følger det standarden R 44/04. I begge tilfeller kan setet brukes også etter 08.04.2008, så lenge det er i god stand.
Skulderselens høyde justeres automatisk etter hodestøttens høyde. Den kan ikke endres uavhengig av hodestøtten.
Reverso er testet med testdukker fra Q0 til Q3. (fra fødselen til en høyde på 105 cm)
Reverso er godkjent for en vekt på opptil 33 kg (barn + sete). Dette betyr av setet veier ca. 10,5 kg og barnet maks. 22,5 kg.
Reverso er godkjent i henhold til I-SIZE-standarden.
Av sikkerhetsgrunner kan det ikke være for enkelt å endre seteryggens tilbakeleningsvinkel. Ettersom vi er svært opptatt av at kunden skal være fornøyd, er temaet lagt frem for teknisk avdeling for produktutvikling slik at de kan se nærmere på forbedringspotensialet.
Det er ikke noe problem, så lenge det ikke vises noe rødt. Pass på at det lyder et klikk når setet settes på plass.
Produktkvalitet er av grunnleggende betydning for Concord. Derfor har vi sendt informasjonen videre til vår avdeling for kvalitetskontroll. Vi kan garantere deg at det kun dreier seg om skjønnhetsfeil som ikke har noe å si for sikkerheten.
Avhengig av tilbakeleningen kan setet bli stående en viss avstand over bilens sete. På REVERSO skjer kraftoverføringen gjennom ISOFIX-festet, støttebeinet og fotstøtten. Så lenge monteringen er utført i henhold til bruksanvisningen og alle indikatorene er grønne, er setet helt trygt. Hvis du ikke føler deg trygg, kan du kontakte forhandleren du har kjøpt stolen av for å forsikre deg om at monteringen er korrekt utført.
Gjennom årene har kundene våre sendt oss diverse fotografier som viser de mest absurde sittestillinger. Som voksne er det ofte umulig for oss å forestille oss at det som er behagelig for oss ikke nødvendigvis er så behagelig for et barn, for de opplever ting på en annen måte.
Generelt kan barnets hode ha en av følgende posisjoner: lent bakover, til siden eller til og med forover. Det er imidlertid sjelden barnets hode er foroverlent. Generelt tar det bare barnet noen uker/måneder å finne en annen sittestilling på egen hånd.
Disse vanene kan selvsagt også påvirkes av andre ytre faktorer, som setets geometri og stivhet. Hvis du er usikker, anbefaler vi deg derfor å sjekke hvordan setet er montert og justere det slik at det er så flatt som mulig.

REVERSO er omtrent like stivt som andre seter. I testbilen vår ble det målt setevinkler mellom 52° og 62°, og i samme bil kunne man justere andre seter som det er naturlig å sammenligne med til mellom 54° og 63°.

Vi kan ikke si noe nærmere om dette, ettersom man bør følge bilens bruksanvisning når det gjelder dette.
Ved en eventuell ulykke blir barn som sitter bakovervendt trykket mot setet, slik at setestrukturen absorberer det meste av kraften. I motsatt fall, hvis barnet sitter forovervendt, trykkes barnet mot selesystemet, som dermed må absorbere kraften som oppstår.
Ettersom vår REVERSO, i likhet med CONCORD AIR, kan brukes for nyfødte, har vi valgt en smalere sele som gir økt komfort for det nyfødte barnet. For at større barn også skal kunne ha det komfortabelt i setet, har vi brukt puter i skuldrene.
De smale selene er ingen ulempe for barnet ditt, og er testet i mange kollisjonstester.
I motsetning til seter som er beregnet på å brukes forovervendt, er systemet med 3 punkter her helt tilstrekkelig. Ved en eventuell ulykke blir barn som sitter bakovervendt trykket mot setet, slik at setestrukturen absorberer det meste av kraften. I motsatt fall, hvis barnet sitter forovervendt, trykkes barnet mot selesystemet, som dermed må absorbere kraften som oppstår. I tillegg gir systemet med 3 punkter enorme fordeler når det gjelder håndtering. Det er også mer behagelig for barnet.
Innlegget for nyfødte er beregnet på spedbarn med en kroppslengde på opptil 60 cm, mens innlegget for småbarn er beregnet på å brukes i overgangen fra spedbarn til småbarn, hvilket vil si barn med en kroppslengde på ca. 60 til 80 cm.
Når barnet sitter bakovervendt, blir det ved en eventuell ulykke (kollisjon forfra og bakfra) trykket mot setet, noe som gjør at det er best mulig beskyttet. Sikkerhetsselen er mindre viktig for sikkerheten når barnet sitter bakovervendt. Høyden på spennen hindrer dessuten at barnet kan «skli», noe som ville føre til høy fare for skader.
Dette er en vanlig feiltakelse blant voksne. Barn foretrekker imidlertid å ha beina trukket opp og beskyttet under reisen, for da føler de seg tryggere enn når de sitter «riktig». Denne sittestillingen har ingenting å si for sikkerheten i REVERSO.
Faktisk er det sånn at barnet har bedre tid til å fokusere på landskapet når det sitter bakovervendt. Avhengig av hvor langt tilbake barnet er lent, kan det se gjennom bakruten og til og med få bedre oversikt over landskapet.
REVERSO har store ventilasjonsåpninger i hele ryggdelen slik at fuktigheten og varmen fra barnet kan slippe ut.
Vi ber deg bruke søkeverktøyet på nettsiden vår til å finne en forhandler i nærheten av der du bor.

http://no.concord.es/reseller-search/
Våre nakkeputer LUNA er utviklet spesielt med tanke på barnesetene.
Disse putene støtter opp barnets nakke og hode, slik at det kan sove på en helt avslappet måte hele bilturen.
Hvis du vil bruke modellen REVERSO i en bil som ikke har i-Size-godkjenning, ber vi deg om å først sjekke om bilen står på Carfitting-listen på nettsiden vår.
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/23160322_cfl_reverso_internet.pdf
Hvis bilen ikke står på listen, betyr ikke det nødvendigvis at setet ikke egner seg. Ettersom det finnes svært mange forskjellige bilmodeller, kan det være at noen av dem ikke er testet ennå.
I så tilfelle ber vi deg derfor om å kontakte [email protected]
Takk for at du tar kontakt med oss. REVERSO/ REVERSO.PLUS er godkjent i henhold til ECE-regulativ 129 (også kalt i-Size). Dette regulativet tillater kun feste med sikkerhetsbelte når det dreier seg om babyseter.
Derfor kan REVERSO/ REVERSO.PLUS bare brukes i biler med isofix-ankre.

cfl_reverso
Nei. Hverken REVERSO eller REVERSO.PLUS er godkjent for bruk i fly.
Takk for henvendelsen. Denne endringen har ingen relevans når det gjelder teknisk sikkerhet. Helt siden REVERSO ble lansert har kundene våre stadig spurt oss hvorfor selene er så smale. Dessuten har noen av forhandlerne våre bedt oss om å gjøre selene bredere. Vi i Concord lager produktene våre med tanke på kundene, og forsøker alltid å ta hensyn til tilbakemeldinger fra dem i videreutviklingen av produktene våre.
I dette tilfellet har endringen ingenting å si for sikkerheten, og vi etterkommer gjerne kundenes ønsker.
Takk for henvendelsen. Barnet ditt kan selvsagt ikke sitte i bilen uten beskyttelse. I dette tilfellet anbefaler vi deg å stanse bilen så snart som det er trygt å gjøre det, feste selen igjen og gi barnet klar beskjed om at det ikke må løsne selen. Det er alltid fare for at et oppfinnsomt, fingernemt eller sterkt barn vil klare å åpne spennen. Dessverre er det av juridiske grunner ikke mulig å produsere en sele som er helt lukket. Spennens plassering, knappens farge og hvor stor kraft som er nødvendig for å åpne den, er spesifisert i de aktuelle europeiske bestemmelsene. Ved en eventuell ulykke er det viktig at personer som kommer til for å hjelpe umiddelbart kan finne spennen selv om de ikke er kjent med barnesetet, slik at de kan ta barnet ut av setet.
I 2015 besto REVERSO.PLUS Plus Test, en internasjonalt anerkjent, uavhengig test som organiseres av Statens vei- og trafikkforskningsinstitutt i Sverige (VTI). Denne testen tar bare for seg seter som monteres bakovervendt. Konkret består testen i å måle hvor stor kraft hodet og nakken til kollisjonsdukker utsettes for ved frontkollisjon.
REVERSO ble endret for å tilpasse setet til denne testen, og den nye REVERSO.PLUS ble utviklet.
REVERSO Stiftung Warentest 11/2015: Testresultat: BRA (1,7)
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Testresultat: BRA (1,7)
REVERSO.PLUS Plus Test, Sverige 12/2015: Godkjent
REVERSO.PLUS Stiftung Warentest 06/2016: Testresultat: BRA (1,8)

Hvis man ser på hvilke resultater REVERSO og REVERSO.PLUS har oppnådd i testene, er det naturlig å spørre seg hvorfor REVERSO.PLUS fikk litt dårligere resultat enn REVERSO i Stiftung Warentest.
Med tanke på at REVERSO.PLUS ble utviklet etter REVERSO, skulle man forvente at det ville oppnå bedre resultater enn den tidligere modellen.
 
I denne sammenheng vil vi gjerne presisere følgende: 

REVERSO ble videreutviklet for å bestå den svenske Plus Test.
Denne testen tester bilen i en ulykke, og baserer seg følgelig på strengere kriterier og lavere grenseverdier i sine vurderinger når det gjelder hvilken kraft barnets hode og nakke utsettes for, enn tester som utføres i Tyskland, for eksempel ADAC og ÖAMTC. 
Derfor er resultatene i den svenske Plus Test spesielt interessante for oss, ettersom man i disse kollisjonstestene måler hvilken kraft kollisjonsdukkens nakke utsettes for i en frontkollisjon.
Den videreutviklede REVERSO.PLUS besto Plus Test i Sverige i desember 2015. 
Modellen REVERSO har en balanseringsmekanisme på baksiden av setet som hadde til hensikt å hjelpe kundene våre å regulere setet for å finne den optimale posisjonen. Dessverre har det vist seg at denne balanseringsmekanismen ofte skapte forvirring i stedet for å være til hjelp. Etter grundige sikkerhetstester bestemte selskapet seg for å fjerne denne mekanismen. Som resultat av denne endringen kan setet nå kan monteres i en flatere posisjon enn det det opprinnelig kunne med balanseringsmekanismen, noe som gir betydelig bedre komfort for kundene våre. Resultatet er at vi nå kan tilby kundene våre en flatere tilbakelent posisjon for barna, og ennå enklere montering i bilen. 
For REVERSO ble det grundig beskrevet hvordan setet skulle justeres med balanseringsmekanismen. På REVERSO.PLUS er denne prosessen ikke lenger aktuell, og beskrives ikke. I testen til Stiftung Warentest kunne justeringen derfor utføres i henhold til brukerens preferanser. Resultatene av kollisjonstesten var litt dårligere enn for den forrige modellen, hvilket førte til et dårligere totalresultat.  Det er på sin plass å nevne at verdiene varierer i henhold til biltype og justering av setet, men også ved tilsynelatende like testvilkår og ved bruk av de samme testanleggene er det meget usannsynlig at man vil oppnå identiske resultater ved forskjellige anledninger.
Takk for henvendelsen. I likhet med uavhengige eksperter anbefaler vi deg å stramme selene så mye som mulig, da dette gir best beskyttelse for barnet ditt. Hvis barnet ditt er fingernemt nok til å løsne reguleringen i midten av setet selv, anbefaler vi deg å stoppe så snart som det er trygt å gjøre det, stramme selesystemet igjen og gi barnet klar beskjed om at det ikke må løsne selen. Det er alltid mulig at et spesielt oppfinnsomt, fingernemt og sterkt barn kan tukle med reguleringen midt på setet. Dessverre må plasseringen av den nevnte reguleringen alltid ta hensyn både til praktisk bruk og tilgjengelighet ved alminnelig bruk
Du finner bruksanvisningen for det nevnte produktet på nettsiden vår:

manual_reverso_softcover
Du finner bruksanvisningen for det nevnte produktet på nettsiden vår under det aktuelle produktet.
Hvis REVERSO er korrekt montert, dvs. alle indikatorene er grønne, kan man gå i gang med å presisjonsjustering med den såkalte balanseringsmekanismen. Når alt kommer til alt avhenger det av bilmodellen om setet REVERSO får en mer opprett eller flat posisjon når det er montert. Vi anbefaler derfor alltid å prøvemontere setet i bilen, sammen med barnet, før man kjøper setet.
Vi ber deg være spesielt nøye med at støttebeinet ikke mister taket i gulvet, ettersom kraftoverføringen foregår direkte gjennom dette støttebeinet. Hvis det er kontakt med gulvet, kan man se bort fra varselet fra balansemekanismen.
Til slutt ber vi deg kontrollere alle de andre indikatorene på nytt. Hvis de fortsatt viser grønt, betyr det at setet er montert på en trygg og korrekt måte.
Vi ber deg kontrollere føringen av selen for å forsikre deg om at setet REVERSO fremdeles egner seg for barnet ditt.
Av og til kan barnets overkropp vokse raskere enn nedre del av kroppen, eller omvendt. I denne overgangsfasen pleier ikke barnet å være for stort, men det kan likevel være at det ikke er perfekt tilpasset størrelsen på setet REVERSO. Da bør man gå opp til neste størrelse.
Vi ber om forståelse for at barneseter alltid produseres i henhold til såkalte normalmål, og at disse dessverre ikke alltid er 100 % i samsvar med den virkelige verden.

For å kontrollere at selene ligger slik som de skal, ber vi deg se på følgende bilde:Hvis du fremdeles er usikker når det gjelder dette, kan du når som helst sende foto til vår avdeling for kundeservice: [email protected] slik at vi kan se nærmere på problemet.
Ja, men bare fra og med produktserien 2016/2017. Hvis du trenger hjelp til montering av tidligere modeller, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice på [email protected]
Vanligvis innebærer endringene fra et år til et annet en tilpasning av produktets farger og designelementer. Av og til gjøres det mindre tekniske modifikasjoner.
I nesten alle babyseter avhenger tilbakeleningsvinkelen i stor grad av bilsetets form. Sjekk at fotstøtten er i laveste posisjon og at alle kopingene har grønn markering. Av og til hjelper det å montere babysetet i et annet sete. Generelt anbefaler vi å gjennomføre en prøvemontering i den aktuelle bilen hos en autorisert forhandler før man kjøper.
Svaret er dessverre nei. Hver base er utviklet med tanke på et bestemt barnesete for å gi barnet ditt så god beskyttelse som mulig. Når man designer et sete med base prøver man alltid å bruke en eksisterende base, men i de fleste tilfeller er det ikke mulig, ettersom det kunne gå ut over sikkerheten.
Ja. Ettersom AIR kan brukes med eller uten base, kjøper mange brukere først bare babysetet, og deretter ISOFIX-basen.
I likhet med praktisk talt alle produktene våre er AIR utviklet i Tyskland, og den oppfyller tyske kvalitetsstandarder. Produksjonen finner imidlertid sted i Kina. Dette gjelder også for nesten alle andre produsenter.
Concord AIR kan brukes både med håndtaket i loddrett posisjon og i nedslått posisjon. I bruksanvisningen anbefaler vi varianten med nedslått bærehåndtak, ettersom dette gir økt beskyttelse for barnet i en eventuell sidekollisjon. Dette har liten eller ingen betydning i andre kollisjonstyper (forfra eller bakfra).
Dessverre finnes det ikke opplysninger om lengde eller vekt for dette. Den avgjørende faktoren er alltid selens plassering. Utgangen for skulderselen skal være nesten i vannrett posisjon. Bruksanvisningen har en illustrasjon som viser dette. Innlegget har til hensikt å unngå at det nyfødte barnet beveger seg for mye, og kan fjernes når man vil.
AIR.SAFE ble testet av STIWA i juni 2014, og fikk karakteren TILFREDSSTILLENDE (1,6).
Babysetets tekniske egenskaper er ikke endret siden denne testen, så de samsvarer fremdeles med testresultatene.
Det er ikke tillatt å bruke AIR om bord i fly. Vårt babysete Ion var det eneste som var godkjent for dette.
Understellet til Concords barneseter er utviklet for å kunne brukes med forskjellige tilbehør. Av og til kan det være at tilbehøret til et produkt beveger seg mer enn tilbehøret til andre. Kontroller at babysetet er riktig plassert og ikke faller av. Hvis dette er korrekt, skal ikke ustabiliteten være noe problem. Hvis du er usikker, kontakt forhandleren din for å sjekke at det er riktig montert.
Generelt gjennomgår alle produktene våre med jevne mellomrom undersøkelser for å finne eventuelle skadelige stoffer.
Undersøkelsene utføres i henhold til gjeldende standarder og regler, og vi kan derfor garantere at produktene ikke inneholder noen skadelige stoffer. Fraværet av skadelige stoffer bekreftes også av den tyske forbrukerorganisasjonen Stiftung Warentest og ADAC 2014.
Babysetet AIR har noe lavere vekt enn modellen INTENSE. Forøvrig kan begge babysetene brukes til barn fra de blir født til de når en vekt på 13 kg.
Babysetet INTENSE veier 4,8 kg
Babysetet AIR veier 2,9 kg
CONCORD-produktene trenger ikke en separat adapter for å kunne brukes sammen. Modellen AIR kan kobles direkte på hvilken som helst CONCORD-vogn. Hvis du har tenkt å bruke modellen AIR på en annen vogn, bør du bruke CLIP.
Dessverre er ikke dette mulig. På grunn av forskjellige utforminger har hvert av produktene våre sitt eget trekk, så trekkene til de forskjellige CONCORD-modellene kan ikke brukes om hverandre.
Babysetet AIR kan festes i bilen på egen hånd, uten Isofix-basen, ved hjelp av et 3-punkts sikkerhetsbelte. Airfix-basen kan bare festes med Isofix. Vi oppfordrer deg til å rådføre deg med bruksanvisningen: http://de.concord.es/produkte/driving/kindersitze/air-safe/
Nei, det kan det dessverre ikke. Når det gjelder ULTIMAX er det ikke mulig fordi dette produktet ikke er utformet med tanke på bruk med bilens sikkerhetsbelter.
ULTIMAX.3 er en forbedret versjon av ULTIMAX.2 når det gjelder håndtering og hvordan det fungerer i en kollisjon. Nye ULTIMAX.3 har nå fire seteposisjoner, ved bakovervendt montering, og synligere isofix-indikatorer. Det er dessuten gjort små endringer i setets geometri.
Garantiperioden begynner i det produktet fra CONCORD kjøpes. Varigheten tilsvarer den lovfestede garantiperioden i sluttbrukerens hjemland
Du finner helt sikkert en forhandler i nærheten av der du bor ved hjelp av forhandlersøket på nettsiden vår http://no.concord.es/reseller-search/
Hvis du ikke har bruksanvisningen, kan du laste den ned fra nettsiden vår.
Nei, det finnes ikke. Selene er et viktig element når det gjelder den tekniske sikkerheten, og det kreves derfor en ny godkjenning for å endre lengden på selene.
Nei, det er dessverre er ikke mulig. Isofix-basen spiller en sentral rolle for produktets sikkerhet, og må derfor være perfekt tilpasset produktet og aldersgruppen til barnet som som det er beregnet på.
Dessverre avhenger den tilbakelente posisjonen til ULTIMAX.2 i stor grad av bilens geometri, slik at den kan være mer eller mindre opprett. Derfor anbefales det å be forhandleren om å få prøvemontere setet i bilen før kjøp.
Vår avdeling for teknisk utvikling har allerede tatt for seg dette problemet, og neste generasjon av dette setet, ULTIMAX.3, har justering av bakovervendt sitte-/tilbakeleningsposisjon.
ABSORBER XT er godkjent i henhold til normen ECE R44/04, under gruppe 1.
Det betyr at setet kan brukes av barn mellom 9 og 18 kg (alder mellom ca. 9 måneder og 4 år).
ABSORBER XT har en halvuniversell godkjenning.
Godkjente kjøretøy oppgis i listen for Car-Fitting (seter kan tilpasses de forskjellige kjøretøyene): http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/85carfittinglist_absorber.pdf
Setet Transformer kan brukes til barn opp til 12 år eller med en kroppshøyde på opptil 150 cm.
Loven tar utgangspunkt i fastsatte mål som omfatter så mange barn som mulig.
Ryggdelene kan reguleres mellom 63 og 82 cm, slik at barn med en kroppshøyde på opptil 150 cm kan sitte trygt og behagelig i setet.
Når en kompresjonsfjær ikke kan brukes til å regulere høyden, kan det være at den må trykkes sammen for å bli aktivert igjen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å trykke på din TRANSFORMER fra undersiden. Når du har gjort dette, bør kompresjonsfjæren fungere igjen uten problemer. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt vår kundeservice på [email protected]
Ja, TRANSFORMER er godkjent for universell og halvuniversell bruk, og kan dermed brukes med eller uten TWINFIX. Når det gjelder sikkerhet, er resultatene sammenlignbare.
Vi ber deg ta i betraktning listen Car-Fitting (seter som kan tilpasses forskjellige bilmodeller) når du bruker TWINFIX til barn i en alder som hører inn under gruppe 2/3.
TWINFIX for TRANSFORMER er bare et ekstra sikkerhetstiltak mot forskyvning, men erstatter ikke selve festet til bilen. Som oppgitt i bruksanvisningen må TRANSFORMER alltid være festet til bilen under transport.
Trekket kan når som helst tas av og vaskes i henhold til vaskeinstruksjonene på etiketten. Det er ikke mulig å kjøpe nye trekk. Hvis trekket er skadet, kontakt vår kundeservice på [email protected]
Mageputene testes og godkjennes for hvert enkelt barnesete, og kan derfor ikke brukes om hverandre eller kjøpes separat. Vær oppmerksom på at det ikke er godkjent å bruke et barnesete med en magepute som er forskjellig fra den som tilhører setet.
Hovedforskjellen er at modellene Transformer X-Bag, T og XT er godkjent for barn mellom 3 og 12 år eller med en vekt mellom 15 og 36 kg (setegruppe 2/3), mens modellene Transformer PRO og Transformer XT PRO er godkjent for barn mellom 9 måneder og 12 år eller med en vekt mellom 9 og 36 kg (setegruppe 1/2/3).
Mellom de enkelte modellene i hver gruppe er det andre forskjeller når det gjelder utstyr.
Du finner mer informasjon i denne tabellen:
Begge modellene har TWINFIX-system som gjør det enkelt å feste setet i bilens Isofix-fester. Husk at CONCORDs TWINFIX-system ikke er det samme som Isofix. Dette systemet bidrar til sikkerheten og holder setet på plass, men erstatter ikke festet av setet, med eller uten barn.
Nei, det er ikke mulig, for TRANSFORMER er godkjent med TWINFIX-systemet. For å kunne bruke ISOFIX-systemet måtte setet godkjennes på nytt.
Ja, det finnes innretninger av denne typen til TRANSFORMER XT og XT PRO?
Disse innretningene er inkludert i begge modellenes salgspakke. I modellene med fleksibelt TWINFIX-system pleier det ikke være behov for innretningene. Hvis du likevel har problemer, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice på [email protected]
Når det gjelder tilbehør er det ikke noen direkte aldersgrense. Den eneste avgjørende faktoren er størrelsen på barnets hode. Halsen på Poncho er elastisk og kan brukes på barn på opptil ca. 4 år.
I dagens marked for babyprodukter finnes det et stort utvalg av barnevogner. En oversikt over vognkonsepter kan være til nytte når man skal velge vogn:

Sportsvogner: Her tar vi med alle vognene der barnet hovedsakelig trilles i sittende stilling. Kategorien omfatter triller, bagvogner/duovogner, byvogner eller joggevogner.

Man kan begynne å bruke sportsvogner så snart barnet kan sitte (fra ca. 6 måneder til 3 år / 15 kg). I kombinasjon med en hardbag og et babysete er alt klart til at den kan brukes for spedbarn.

Bagvogn/duovogn: I disse vognene kan man bare trille spedbarn og nyfødte opptil ca. 9 måneder. Det er vanskelig å finne klassiske barnevogner av bagtypen, ettersom den ikke kan brukes så lenge. Duovogner gir imidlertid muligheten til å justere vognen slik at barnet kan sitte bakovervendt. Hvis vognen er utstyrt med vendbart håndtak, kan man velge hvilken retning barnet skal sitte vendt mot. Duovogner kan brukes fra barnet er nyfødt til det er ca. 3 år.

Byvogn: kjennetegnes ved at de er spesielt enkle å manøvrere og ekstra stødige. Disse er praktiske og behagelige både for barn og voksen på bytur (fra ca. 9 måneder til 3 år / 15 kg).

Joggevogn: Denne typen vogn passer for sportslige og aktive foreldre. Med tre hjul kan den brukes i skog og mark, samtidig som den triller støyfritt og fort på asfalt.
Spedbarn og små barn tilbringer ganske mye tid i bagvogn og sportsvogn. Derfor bør bagen være så behagelig som mulig, og romslig nok til at barnet kan bevege seg og leke i den. Den bør også ha en stabil bunn og polstret innside. Selve vognen bør ha god fjæring og gi stabil støtte. Den bør kunne justeres mellom liggende og sittende posisjon, og bør ha en god fotstøtte og romslige innermål. Foreldrene bør passe på at håndtakets høyde kan justeres, slik at det kan tilpasses hver enkelt person. Det ideelle er at underarmen er vannrett når hendene griper håndtaket. Forhjulene bør være svinghjul slik at vognen er lett å manøvrere. Det er også nyttig med en kurv til å frakte varer i. Hvis foreldrene skal ha med vognen på bussen, er det praktisk med en lett vogn, for eksempel av aluminium. Og hvis barnevognen er liten og kompakt når den slås sammen, får den lettere plass i bagasjerommet i bilen. Trekk som er lett å ta av og kan vaskes, gjør rengjøringen mye enklere.
Sikkerhet er en viktig faktor når det gjelder barnevogner. Når man kjøper en barnevogn bør man sørge for at den er godkjent i henhold til standarden DIN EN 1888, som er standarden som fastsetter de tekniske sikkerhetskravene og testprosedyrene for barnevogner. 

En barnevogn må være veltesikker. En barnevogn med fire hjul og stor akselavstand er mer stabil. Vognen må også være utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer at den slås sammen ved uaktsomhet. Barnet bør være sikret med en bøyle og et selesystem.
Informasjon om montering og bruk av Concord-vognene finner man i bruksanvisningen som følger med.
Barnevognene fra CONCORD kan brukes av barn over 6 måneder, eller barn som kan sitte, til de når en vekt på 15 kg. Hvis man ønsker å bruke dem for barn under 6 måneder, finnes det tilbehør i form av babyseter og bager som kan tilpasses barnevognene fra CONCORD.
Hvis du trenger reservedeler til barnevognen din, kan du be om dem hos din spesialistforhandler. Hvis det er nødvendig med reparasjon, vil spesialforhandleren sende vognen til produsenten.
Utvalget av tilbehør omfatter søskenbrett som kan brukes med barnevogner fra CONCORD.
Nei, barnevognene fra CONCORD er ikke utformet med tanke på jogging.
Garantiperioden starter på kjøpsdatoen. Garantiens varighet avhenger av den lovfestede garantiperioden i landet der sluttkunden bor (i Tyskland: 24 måneder).
Bruksanvisningen kan lastes ned fra www.concord.de. Hvis du ikke finner bruksanvisningen du er ute etter her, ber vi deg ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet.
Følg instruksjonene om flekker som du finner i bruksanvisningen og på trekkets vaskeetikett.
Når det gjelder dette temaet, ber vi deg rådføre deg med bruksanvisningen.
Hvis du ikke har bruksanvisningen for hånden, kan du lese den på nettsiden vår:
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/manual_wanderer_150810_de_internet.pdf
Sjekk en gang til at du har utnyttet alle mulighetene til å forlenge selene. For å gjøre dette, ta bort selens polstrede del for å forsikre deg om at du ikke har oversett en justeringsmekanisme. Hvis du fremdeles føler at selen er for kort, ber vi deg sende noen fotografier til [email protected] der man kan se selesystemet uten den polstrede delen (med og uten barnet).
Selesystemet er utformet med tanke på barn fra fødselen til en vekt på 15 kg.
WANDERER oppfyller selvsagt de viktigste sikkerhetsnormene. I tillegg har et godkjent testinstitutt gjennomført sikkerhetstester i henhold til det gjeldende europeiske direktivet (DIN EN 1888:2012), hvilket gir en fullstendig garanti for sikkerheten. Symbolet GS er en tilleggstjeneste som tilbys av den tyske sertifiseringsorganisasjonen TÜV, men som ikke er obligatorisk. WANDERER har ikke symbolet GS.
CONCORD bruker adapteren PROFIX på alle sine produkter. Dette garanterer at alt tilbehør kan brukes på alle barnevognmodeller fra CONCORD.
Komponentene er imidlertid spesialdesignet for en bestemt modell, og kan ikke brukes om hverandre.
I bruksanvisningen vises det en generell oversikt som brukes i forskjellige setetyper, og illustrerer derfor mulige varianter.
Modellen WANDERER har ikke den polstrede delen til skrittet, så det dreier seg ikke en leveringsfeil. Hittil har vi ikke fått noen informasjon fra våre kunder som tyder på at den aktuelle delen er nødvendig. Hvis du har synspunkter om dette, setter vi pris på at du formidler disse til oss.
Takk for opplysningen. Av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker kreves det en viss kraft for å åpne beltespennen. På denne måten forsøker lovgivningen å hindre at barn kan frigjøre seg fra selen ved et uhell, noe som ville medføre høy risiko for skade. Det er imidlertid svært viktig for oss at kundene våre er fornøyde, så vi vil sende kommentaren din videre til teknisk avdeling for å se på eventuelle muligheter til å forbedre denne delen av produktet.
Takk for opplysningen. Dessverre kreves det av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker en viss kraft for å sette på og løse ut parkeringsbremsen. Hvis bremsenes mekanisme var for lett å sette på og løse ut, ville dette kunne gjøres i vanvare, noe som ville sette barnets sikkerhet i fare. Det er imidlertid svært viktig for oss at kundene våre er fornøyde, så vi vil sende kommentaren din videre til teknisk avdeling for å se på eventuelle muligheter til å forbedre denne delen av produktet.
Ettersom oppfatningen av hva som er hardt og mykt er svært personlig, tilbyr vi trekket SNUGGLE.
Dette er en komponent som kan brukes i alle seter for småbarn.
Understellet kan dessverre ikke kjøpes separat. Hvis det er noe galt med det, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice på [email protected]
Setets bredde: 31,0 cm – Ryggens høyde: 41,0 cm – Setets dybde: 27,0 cm
Verken understellet eller setet kan kjøpes separat. Andre komponenter som SLEEPER 2.0 og SCOUT kan imidlertid kjøpes separat. Du finner dem her: http://de.concord.es/produkte/moving/
Ja, CONCORD har to produkter i utvalget som kan kjøpes separat, og som er designet spesielt for CONCORDs vogner: HUG og COCOON. Du finner disse produktene her: http://de.concord.es/produkte/moving/accessories/
Ja, parasollen vår SUNSHINE kan kjøpes på egen hånd.
NEO er utstyrt med regntrekk som standardutstyr. Hvis det er noe galt med regntrekket, ber vi deg kontakte distributøren din eller CONCORD ([email protected]).
CONCORD bruker adapteren PROFIX på alle sine produkter. Dette garanterer at alt tilbehør kan brukes på alle barnevognmodeller fra CONCORD.
Komponentene er imidlertid spesialdesignet for en bestemt modell, og kan ikke brukes om hverandre.
Sjekk en gang til at du har utnyttet alle mulighetene til å forlenge selene. For å gjøre dette, ta bort selens polstrede del for å forsikre deg om at du ikke har oversett en justeringsmekanisme. Hvis du fremdeles føler at selen er for kort, ber vi deg sende noen fotografier til [email protected] , der man kan se selesystemet uten den polstrede delen (med og uten barnet).
QUIX er laget med tanke på barn fra 6 måneder og tåler en vekt på opptil 15 kg. Du finner nærmere opplysninger om produktet i bruksanvisningen.
Setets bredde: 31,0 cm – Ryggens høyde: 51,0 cm – Setets dybde uten fotstøtte: 20,0 cm – Setets dybde med fotstøtte: 36,0 cm
Sjekk at reimene ikke er vridd. De kan bli vridd når mykbagen SCOUT foldes sammen og foldes ut. Hvis du ikke finner løsningen, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice på [email protected]
Ja, det stemmer. Med CLIP-adapteren kan du bruke mykbagen SCOUT på produkter som ikke er produsert av CONCORD, og som har Maxi-Cosi-fester.
CONCORD-produkter kan enkelt brukes sammen uten CLIP-adapteren.
Fotområdet, yttertrekket og det vatterte trekket på SCOUT kan tas av og vaskes i henhold til vedlikeholdsinstruksene.
Hvileområdet er på 72 x 28 cm.
Liggeområdet er 66 cm langt og 27 cm bredt.
CONCORD bruker adapteren PROFIX på alle sine produkter. Dette garanterer at alt tilbehør kan brukes på alle barnevognmodeller fra CONCORD.
SLIDER kan brukes på NEO fra og med 2015/16-kolleksjonen.
SLIDER kan tilpasses modeller fra og med 2012/13-kolleksjonen.
På eldre modeller er det dessverre ikke mulig å bruke SLIDER.
Nei, SLIDER kan ikke brukes med WANDERER. SLIDER ble laget spesielt for NEO, og kan derfor ikke tilpasses andre vogner. Vi har heller ikke planer om å lage et tilsvarende produkt for andre vogner i den nærmeste fremtid.
Vekt har ingen betydning når det gjelder bruken av SNUG. SNUG er en mykbag som kan brukes så lenge barnet IKKE er i stand til å sitte på egen hånd. SNUG kan dessuten brukes som fottrekk sammen med barnevognen (opptil 15 kg).
CLIP er laget for at MaxiCosi skal kunne brukes med andre merker.
Den er testet og godkjent for bruk med følgende modeller:

Mamas & Papas Sola
Mamas & Papas Urbo
Teutonia Mistral
Hartan Racer GT
Bugaboo (alle)

Den kan selvsagt også tilpasses andre produkter, men den er bare godkjent for disse modellene.
Informasjon om montering og bruk av produktene finner man i bruksanvisningen som følger med.
Følg instruksjonene om flekker som du finner i bruksanvisningen og på trekkets vaskeetikett.
Hvis du trenger reservedeler til barnesetet ditt, kan du kontakte en spesialforhandleren din og vise kjøpsbeviset. Hvis det er nødvendig med reparasjon, vil spesialforhandleren sende setet til produsenten.
Garantiperioden starter på kjøpsdatoen. Garantiens varighet avhenger av den lovfestede garantiperioden i landet der sluttkunden bor (i Tyskland: 24 måneder).
Bruksanvisningen kan lastes ned fra www.concord.de. Hvis du ikke finner bruksanvisningen du er ute etter her, ber vi deg ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet.
Concord Rio bør ikke brukes med barn over 6 måneder og/eller som veier over 9 kg. Du finner nærmere opplysninger om produktet i bruksanvisningen.
WALLABEE kan brukes opptil en vekt på 18 kg.
Barnestolen kan brukes opptil en alder på 36 måneder og en vekt på 15 kg.
Produktets mål i utfoldet tilstand er: 62–71 cm lengde x 51 cm bredde x 90–106 cm høyde.